Sportmedische keuring Vilvoorde

Wat is Statisch dynamische analyse (SDE) ?

Een Statisch Dynamische Analyse is een gestandaardiseerde analyse van het bewegingsapparaat. De atleet neemt volgens de gegeven instructies specifieke houdingen aan, en voert specifieke eenvoudige bewegingen uit.  Met een computer, verbonden aan een digitale camera, worden stilstaande en bewegende beelden geregistreerd.  Een softwareprogramma maakt het mogelijk objectieve vaststellingen over het functioneren van het bewegingsapparaat te noteren, en de geregistreerde beelden te vergelijken met beelden die op een ander moment opgenomen zijn. Sportprestaties zijn afhankelijk van de belastbaarheid van het individu.

De sportspecifieke conditionele belastbaarheid wordt voor een groot deel bepaald door de lichaamsspecifieke bewegingscapaciteit. Voldoende lenigheid, mobiliteit en de daaruit resulterende bewegingsamplitude zijn niet alleen in de preventie belangrijk maar ook voor de trainingsopbouw.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gediplomeerd geneesheer of kinesitherapeut en duurt ongeveer 50 minuten.