Sportmedische keuring Vilvoorde

Afspraken

Afspraken Sportmedische Keuring Vilvoorde

Een afspraak maken bij onze sportmedisch keuring kan via sportgeneeskunde@azjanportaels.be  of telefonisch via  T 02 257 55 00.

Nadat u een afspraak heeft gemaakt, raden wij u aan deze vragenlijst hieronder in te vullen en automatisch door te sturen. Op deze manier kunnen wij ons zo goed mogelijk voorbereiden op uw komst en u zo goed mogelijk verder helpen. Dank bij voorbaat!

 1. (vereist)
 2. (vereist)
 3. Bent u ooit flauw gevallen tijdens of na inspanning ?
 4. Bent u ooit duizelig geworden tijdens of na inspanning ?
 5. Hebt u ooit pijn in de borststreek gehad tijdens of na sport ?
 6. Hebt u ooit hartkloppingen of ritmestoornissen gehad ?
 7. Bent u sneller vermoeid dan uw medespelers tijdens de training ?
 8. Hebt u ooit een hoge bloeddruk of hoog cholesterolgehalte gehad ?
 9. Heeft men u ooit gezegd dat u een hartgeruis had ?
 10. Is iemand van uw familieleden gestorven ten gevolge van hartproblemen of plotse dood voor de leeftijd van 50 jaar ?
 11. Hebt u een ernstige virale infectie gehad (bijv. een hartspierontsteking of mononucleose) tijdens de laatste maand ?
 12. Hebt u een allergie (bijv. tegen pollen, medicatie, voeding of insecten) ?
 13. Hebt u ooit huiduitslag of jeuk ontwikkeld tijdens inspanning ?
 14. Hebt u ooit last gehad van hoesten, kortademigheid of andere ademhalingsproblemen tijdens of na inspanning ?
 15. Hebt u astma ?
 16. Neemt u actueel voorgeschreven of niet-voorgeschreven medicatie, pillen of gebruikt u een inhalator ?
 17. Lijdt u actueel aan een ziekte of chronische aandoening ?
 18. Bent u ooit in een ziekenhuis opgenomen ?
 19. Hebt u gedurende langere tijd uw sport niet kunnen beoefenen omwille van een medisch probleem ?
 20. Hebt u ooit een breuk of ontwrichting opgelopen ?
 21. Bent u momenteel geblesseerd, of recent geweest ?
 22. Maakt u tijdens wedstrijden en trainingen gebruik van letselpreventieve maatregelen (braces, steunzolen, taping … ) ?
 23. Wordt u tijdens trainingen en wedstrijden regelmatig gehinderd door lichamelijke klachten ?
 24. Hebt u ooit voosheid, tintelingen gehad in uw armen, benen of voeten ?
 25. Hebt u ooit voedingssupplementen of vitaminen genomen om uw gewicht of uw prestatievermogen te beïnvloeden ?
 26. Hebt u actueel een huidaandoening (bijv. jeuk, uitslag, acne, schimmels of blaren) ?
 27. Hebt u ooit een hoofdletsel of hersenschudding gehad ?
 28. Hebt u ooit het bewustzijn verloren of geheugenverlies gehad ?
 29. Hebt u ooit een epilepsieaanval (“vallende ziekte”) gehad ?
 30. Hebt u frequente of ernstige hoofdpijnen ?
 31. Bent u ooit onwel geworden door sporten in te grote hitte ?
 32. Voelt u zich de laatste tijd gestresseerd, prikkelbaar, neerslachtig of uitgeput ?
 33. Wanneer onderging u een controle van uw gezichtsscherpte ? + resultaat
 34. Kent u uw rustpols, hoeveel bedraagt deze en hoe is de evolutie de laatste dagen en weken ?
 35. Enkel voor vrouwelijke sporters : hebt u een normale menstruatiecyclus ?
 36. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days

Sportblessures

Voor een professionele begeleiding van uw sportblessures kan u terecht bij het AZ Jan Portaels, voor aangepaste: