Sportmedische keuring Vilvoorde

Isokinetische Keuring

Testing met isokinetische meettoestellen levert een objectieve registratie van de gemeten krachten. Na de test kennen we de verhouding van de spierkracht tussen de linker- en rechterledematen, alsook de verhouding van de spierkracht tussen de voorste- en de achterste ledemaatspieren. Daarna kunnen door training eventuele wanverhoudingen hersteld worden. Ook kunnen kwestsuren vermeden of genezen worden en kunnen prestaties verbeterd worden.

Bij een isokinetische test beweegt het lichaamsdeel tegen een variabele weerstand met een constante snelheid. Het bewegen met een constante snelheid wordt mogelijk gemaakt door speciaal daarvoor ontwikkelde apparatuur. Hoe harder je kracht zet, hoe hoger de weerstand wordt.

Een isokinetische beweging zorgt voor een maximale spieraanspanning tijdens de volledige duur van de beweging. Doordat de sporter zelf de mogelijkheid heeft om min of meer vermogen te leveren, is aanpassing aan pijn en vermoeidheid mogelijk. Hierdoor kunnen isokinetische testen als een veilige testmethode beschouwd worden.