Sportmedische keuring Vilvoorde

Wat is een Keuring met minimale inspanningstest ?

1) Eerst gebeurt er een sportmedische anamnese en klinisch onderzoek: de atleet wordt door de keuringsarts gezien, waarbij aan de hand van een sportmedische vragenlijst en een klinisch onderzoek, wordt nagegaan of de sporter in kwestie, geschikt is om op een medisch verantwoorde manier sport te beoefenen.

De sportmedische anamnese bestaat uit :

  • de persoonlijke anamnese van minstens cardiovasculaire, respiratoire, musculoskeletale en heelkundige antecedenten en hospitalisaties;
  • de familiale anamnese van minstens cardiovasculaire antecedenten.

Het klinisch onderzoek bestaat onder andere uit een onderzoek van keel-neus-oren, cardiovasculair systeem, gastro-intestinaal systeem, urogenitaal systeem en musculoskeletaal systeem en een antropometrisch onderzoek met bepaling van de huidplooidikten.

2)Naast een sportmedische anamnese en een kort klinisch onderzoek, wordt er ook een rust-EKG afgenomen.

3) Tenslotte volgt er een korte inspanningsproef op de fiets met inspannings-EKG.

 

Waarom een keuring met minimale inspanningstest ?

Ondanks het gegeven dat het een redelijk beperkt risico betreft, is het inschatten van het risico van plotse dood tijdens sportbeoefening een primordiale opdracht van het sportmedische keuringsonderzoek.  Door het uitvoeren van dergelijke keuring kan het risico op plotse dood verminderd worden, doch geen enkele keuring kan dit voor 100% uitsluiten.

Ter beoordeling van het risico van plotse dood wordt tijdens de standaardkeuring, gebruik gemaakt van een uitgebreide anamnese met grondige bevraging van cardiovasculaire risicofactoren in het algemeen, en plotse dood in het bijzonder. Twee elementen blijken uit  onderzoek van bijzonder belang te zijn, namelijk familiale antecedenten van plotse dood, en persoonlijke antecedenten van bewustzijnsverlies tijdens inspanning.

Er wordt in deze optiek de eerste maal dat de sporter zich aanbiedt voor sportmedische keuring ook een elektrocardiogram in rust en een inspannings-EKG afgenomen.